Πληροφοριακά Συστήματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να οι φοιτητές να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε παράλληλα με τη χρήση να είναι σε θέση να συμμετάσχουν και στην διοίκηση, σχεδίαση και αποτίμηση πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ), ικανότητες που διεθνείς οργανισμοί λογιστικής και χρηματοοικονομικής θεωρούν απαραίτητες για τον σύγχρονο ρόλο τους. Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει το στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό ρόλο της πληροφορίας στην οικονομία, τις κύριες αρχιτεκτονικές στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη των ΠΣ καθώς και τις βασικές αρχές των εμπλεκομένων τεχνολογιών πληροφορικής, τις διαφορετικές κατηγορίες ΠΣ και τη δυνατότητα χρήσης τους για την υποστήριξη διαφόρων επιχειρησιακών διαδικασιών, τις βασικές αρχές του ηλεκτρονικού επιχειρείν, τα στάδια του κύκλου ζωής ενός ΠΣ και ζητήματα ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών καθώς και ηθικών και νομικών θεμάτων της χρήσης τους.

Για λεπτομερείς πληροφορίες του μαθήματος κάντε κλικ στο: Πληροφοριακά Συστήματα