Επικοινωνία

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, Τ.Κ. 415 00, Λάρισα

Πρόεδροσ του τμηματοσ

ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

αναπληρωτησ προεδροσ του τμηματος

ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

τηλ. 2410-684 239
e-mail: isant@uth.gr

προϊσταμενος γραμματειασ

ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΠΑΡΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ