Επικοινωνία

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, Τ.Κ. 415 00, Λάρισα

Πρόεδροσ του τμηματοσ

ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

αναπληρωτησ προεδροσ του τμηματος

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

προϊσταμενος γραμματειασ

ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΠΑΡΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ