Μαθήματα Εξομοίωσης

Για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας θα προσφερθούν τα παρακάτω οκτώ(8) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία οι εν λόγω φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς ώστε να λάβουν το Πτυχίο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΞΑΜΗΝΟECTS
ΟΑ305 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙΓ΄6
ΧΡ301 Νομισματική και Τραπεζική ΟικονομικήΓ΄6
ΠΜ403 Χρηματοοικονομική ΟικονομετρίαΔ΄5
ΛΟ405 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΔ΄6
ΛΟ702 Ελεγκτική: Εσωτερικός ΈλεγχοςΕ΄6
ΛΟ502 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙΕ΄6
ΛΟ802 Ελεγκτική: Εξωτερικός ΈλεγχοςΣΤ΄6
ΧΡ703 Διεθνής Τραπεζική και ΧρηματοοικονομικήΖ΄6
Σύνολο 8 μαθημάτων                        47 ECTS