Δρ. Δαμασιώτης Βύρων

Ο Δρ. Βύρων Δαμασιώτης είναι απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος του Παν/μιου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων και Κατανεμημένα Συστήματα» από το Oxford Brookes University – UK και διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Μοντελοποίηση Πολυπλοκότητας Διαχείρισης Έργων Λογισμικού από το Staffordshire University – UK.

Κατέχει τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μιου Θεσσαλίας από το 2020 ενώ από 10/2007 μέχρι 01/2020 ήταν μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα το Λέκτορα του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Από το 1999 έως το 2007 υπήρξε επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών και στη διαχείριση δικτύων. Έχει συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά έργα του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της διαχείρισης έργων λογισμικού, διαχείρισης έργων, ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και αναγκαίων δεξιότητων λογιστών στο σύγχρονο πληροφοριακό περιβάλλον.

Google Scholar profile

Πλήρες Βιογραφικό

CV in English