Προεπιλεγμένη Εικόνα

Ιωάννης Κουλουκτσής

Εγγραφές και επικαιροποιήσεις αναγκών φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Εγγραφές και επικαιροποιήσεις αναγκών φ…