Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων αριστείας ακαδ. έτους  2022-2023