Δρ. Τζερεμές Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Τζερεμές είναι Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής Ανάλυσης. Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας (2006). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο «Εφαρμοσμένης Οικονομικής» του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2011) και έγινε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2017) στο γνωστικό αντικείμενο της Μικροοικονομικής Ανάλυσης.
Είναι Associate Editor στο περιοδικό Studies in Microeconomics και έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 ερευνητικά άρθρα σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων: Journal of Corporate Finance, European Journal of Operational Research, Economics Letters, International Review of Financial Analysis, Energy Economics, International Journal of Finance and Economics, Technological Forecasting and Social Change και  Journal of Applied Statistics. Τα άρθρα του τυγχάνουν ετεροαναφορών από υψηλού κύρους ακαδημαϊκών περιοδικών και είναι κριτής σε αναγνωρισμένα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά.
Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής Ανάλυσης και περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική επιστήμη εν συνόλω, στην οποία εντάσσονται επιμέρους επιστημονικά πεδία όπως της Οικονομικής Ανάλυσης και της Εφαρμοσμένης Οικονομικής. Τα επιμέρους θέματα που εξετάζει η επιστήμη της Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής Ανάλυσης αφορούν και εστιάζουν κυρίως στην μέτρηση, υποδειγματοποίηση και την οικονομική ανάλυση της παραγωγικότητας (Θεωρία Παραγωγού) και στην μέτρηση, υποδειγματοποίηση και την οικονομική ανάλυση τιμών, κατανάλωσης και ζήτησης αγαθών (Θεωρία Καταναλωτή).
___________________________________________

Panayiotis Tzeremes is an Assistant Professor of Applied Microeconomic Analysis. He serves as an Associate Editor of Studies in Microeconomics and has published over 60 academic papers in journals such as the Journal of Corporate Finance, European Journal of Operational Research, Economics Letters, International Review of Financial Analysis, International Journal of Finance and Economics, Energy Economics, Technological Forecasting and Social Change, and the Journal of Applied Statistics. His research interests include applied microeconomics and applied economics.

Google Scholar profile

CV in English