Δρ. Τσάκαλος Ιωάννης

Ο Δρ. Ιωάννης Τσάκαλος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων (2003) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο (2004), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ (2006), και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική (2012), από τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ακόμη, κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο στη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (2021) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάζεται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2020. Επίσης, είναι μέλος ΣΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κ.α.

Το διδακτικό του έργο αφορά τη χρηματοοικονομική, την τραπεζική και τη διαχείριση κινδύνου, ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διαχείριση κινδύνου, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, την ενέργεια, τη ναυτιλιακή χρηματοοικονομική και τη νομισματική πολιτική.

Ακόμη, διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Ενέργειας και της Ναυτιλίας, εστιάζοντας στη διαχείριση κινδύνου, και έχει διατελέσει σύμβουλος σε θέματα ανάλυσης πιστώσεων. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει τις εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επιπρόσθετα, είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. 

Curriculum Vitae Ioannis Tsakalos

Dr. Ioannis Tsakalos is an Assistant Professor at the University of Thessaly (Department of Accounting and Finance).

He graduated in Business Administration (2003) from the University of the Aegean, earned an MSc in Shipping, Trade and Transport (2004), an MBA (2005) and a PhD in Finance (2012) from the University of the Aegean (Business School). He also holds a PostDoc Research in Corporate Finance from National and Kapodistrian University of Athens (Department of Economic Studies).

He joined University of Thessaly in 2020. He is also an adjunct lecturer of Finance at the Hellenic Open University (School of Social Sciences, MSc in Banking), while he’s also cooperating with the University of the Aegean (Business School), the National and Kapodistrian University, Open University of Cyprus etc.

His teaching portfolio ranges among finance, banking and risk management, while his research interest focuses on risk management, mergers and acquisitions, energy, shipping finance and monetary policy.

Also, he has extensive professional experience in Energy and Shipping industries, focusing in risk management and credit analysis. Furthermore, he has presented his research projects in international conferences, and he has published his research studies in international scientific journals. He is also member in different scientific associations and reviewer in scientific journals.

Δημοσιεύσεις

 • Kenourgios D., Dadinakis E. and Tsakalos I. (2020) ‘’The impact of Brexit referendum on European real economy sectors’’, Managerial Finance (Accepted for publication).
 • Dimitras A., Tsakalos I. and Peppas G. (2020) ‘’Financial Markets, energy stock prices and energy political decisions: The case of Cyprus’’,International Journal of Financial Engineering and Risk Management, Vol.3(3), pp.240-253.
 • Tsakalos I. and Roumpis E. (2020).  ‘’FED’s unconventional monetary policy and correlation dynamics among conventional and alternative investments’’, in C.Zopounidis, D. Kenourgios & G. Dotsis (Eds.), Recent Advances and Applications in Alternative Investments (pp. 37-56). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-7998-2436-7.ch002.
 • Kinias I., Tsakalos I. and Konstantopoulos N. (2017) ‘’Investment Evaluation in Renewable Projects under Uncertainty, using Real Options Analysis: The case of Wind Power Industry’’, Investment Management and Financial Innovations, Vol.14(1), pp.85-92.
 • Tsakalos I., Samitas A. and Kinias I. (2015) ‘’Volatility spillovers between energy market and international financial markets’’, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 12(3), pp.45-70.
 • Samitas A. and Tsakalos I. (2013) ‘’How can a small country affect the European economy? The Greek contagion phenomenon’’, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 25, pp. 18-32.
 • Samitas A., Kenourgios D. and Tsakalos I. (2011) ‘’Corporate Events’ Effect on Stock Returns: Evidence from Athens Stock Exchange’’, International Research Journal of Applied Finance, Vol. 2(6), pp. 692-715.
 • Samitas A., Tsakalos I. and Iriotis N. (2010) ‘’Hedging Effectiveness in Energy Market during Economic Crisis: Better Way to Integration’’, Journal of Economic Integration, Vol. 26(3), pp. 463-476.
 • Samitas A. and TsakalosI. (2010)‘’Hedging Effectiveness in Shipping Industry during Financial Crises’’, International Journal of Financial Markets and Derivatives, Vol. 1(2), pp. 196-212.
 • Kenourgios D., Samitas A. and Tsakalos I. (2009) “Mergers and acquisitions impact on world energy firms’ stock returns”, FSR Forum, April, pp. 14-18.
 • Samitas A., Kenourgios D. and Tsakalos I. (2008) ‘’The Impact of Mergers and Acquisitions on Energy Enterprises’ Stock Returns”, International Journal of Business Research, vol. 8(1), pp. 191-201.

Google Scholar Profile

Πλήρες βιογραφικό στα Ελληνικά

CV in English