Διοικητικό Προσωπικό

Κανιούρας Πάρης
Κανιούρας Πάρης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
2410 684233
g-accfin@uth.gr
Μαργέλου Βασιλική
Μαργέλου Βασιλική
ΜΗΤΡΩΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
2410 684270
vasomarg@uth.gr
Αβδουλά Αλεξάνδρα
Αβδουλά Αλεξάνδρα
γραμματεια
2410 684632
alexavdoula@uth.gr