Δρ. Παναγιώτου Παναγιώτης

Ο κ. Παναγιώτης Παναγιώτου είναι Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου – Δικαίου των Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διδάσκει Αστικό, Εμπορικό, Εργατικό, Τραπεζικό Δίκαιο στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Έκανε τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (Rechtswissenschaft I, Universität Hamburg) στον τομέα του Εμπορικού-Οικονομικού Δικαίου, με εξειδίκευση το Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών. Η διδακτορική διατριβή του έχει τον τίτλο: 1.”Το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. “. Η διδακτορική έρευνα του έγινε στο Max Planck Institut του Αμβούργου. Η μεταδιδακτορική του έρευνα-μονογραφία έχει τον τίτλο: 2.”Η μεταβίβαση της επιχείρησης και η ευθύνη για τα χρέη της” (2011, Νομική Βιβλιοθήκη ), την οποία εκπόνησε κατά ένα μέρος στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης (Βoston University School of Law) ως Visiting Scholar. Έχει δημοσιεύσει συνολικά μέχρι σήμερα επτά μονογραφίες:3. Το νέο δίκαιο της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας – Νομοθετικά & ερμηνευτικά προβλήματα της αναθεώρησης με το Ν 4072/2012, 2013 ( έκδ., Νομική Βιβλιοθήκη). 4.Το δικαίωμα ψήφου στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, 2014, ( Νομική Βιβλιοθήκη) . 5. Η εταιρική & ατομική αγωγή του μετόχου κατά του ΔΣ στην Ανώνυμη Εταιρία , 2016, ( έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη) .6. Εμπορικό δίκαιο , 2019 ( έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη ) . 7. To δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων (Συγχώνευση- Mετατροπή – Διάσπαση – Απόσχιση κλάδου ) 2021 , Εκδόσεις Σάκκουλα ( Αθήνα – Θεσ/νίκη ). Επίσης, έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα για θέματα που αφορούν το Ιδιωτικό Δίκαιο, ιδίως το Εμπορικό Δίκαιο και το Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα του Οικονομικού Δικαίου και Επιχειρήσεων από συγκριτική άποψη.

Dr. Panagiotis Panagiotou is a Professor of Law at the University of Thessaly, Greece . He teaches Civil, Business and Labour Law at the Department of Accounting and Finance. His dissertation has the title: “The Pre-emptive Right of Shareholders in the Increase of Share Capital in S.A”. His Doctoral research was done at the Max Planck Institute for Comparative Private and Private International Law, Hamburg and he obtained his Doctor of Law at the Faculty of Law at the University of Athens. He published his monograph : “The Transfer of the Business and the Responsibility for its Debts” (2011) for which he conducted post-Doctoral Research at the Law School of Boston University, Massachusetts, while there as a Visiting Scholar. Following this he published his scientific research with the title: “The Corporate and Derivative Action against the Board of Directors in Public Companies by Shares” (2016). He recently published “Τhe Law of Business Transformations ( Conversion- Merger and Acquisitions , Corporate Division /demergers , Spin Off /hive off of the various divisions , 2021, Sakkoulas Publications ( Athens-Thessaloniki )”. He has published several articles on matters regarding private law and focuses on subjects dealing with Business Law. His major publications are on corporate governance. Main research interests encompass corporate, commercial and capital markets law. His main fields of interest are Private Law, Civil, Business, Labour Law and Comparative Law from a law and economics perspective.

Πλήρες Βιογραφικό

CV in ENGLISH

Books / Βιβλία:

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία


Σελ.: 552, ISBN: 978-960-648-681-4
(Please, click on the icon for more information )
Publication date: 2023
___________________________________________________


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Σελ.: 984, ISBN: 978-960-622-506-2
(Please, click on the icon for more information )
Publication year: 2019

———————————————————————————————————————————————

The Corporate and Derivative Action against the Board of Directors in Public Companies by Shares
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σελ.: 320, ISBN: 978-960-562-640-2

(Please, click on the icon for more information )
Publication date: 27/11/2016

——————————————————————————————————————————————–

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 

Pages: 344, ISBN: 978-960-562-323-4

(Please, click on the icon for more information )
Publication date: 16/10/2014

——————————————————————————————————————————————

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Σελ.: 376, ISBN: 978-960-562-170-4


(Please, click on the icon for more information )
Publication date: 2/10/2013
————————————————————————————————————————————

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ

Σελ.: 576, ISBN: 978-960-272-905-2

(Please, click on the icon for more information )
Publication date: 2/10/2011
——————————————————————————————————————————–
 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σελ.: 324, ISBN: 960-420-021-6