Δρ. Φάσσας Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Φάσσας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στις Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παράλληλα, είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.

Έχει επίσης 20ετή εμπειρία στην χρηματιστηριακή αγορά εργαζόμενος σε διοικητικές θέσεις, ως διαχειριστής κεφαλαίων και επενδυτικός σύμβουλος σε Ελληνικές χρηματιστηριακές και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Είναι πιστοποιημένος αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ειδικός διαπραγματευτής παραγώγων προϊόντων από το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών. Διαθέτει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) και διδακτορικό στην χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και τη μικροδομή των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα υποδείγματα πρόβλεψης μεταβλητότητας, τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε διάφορα εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όπως τα European Journal of Finance, Review of Derivatives Research, International Review of Economics & Finance, Global Finance Journal, Journal of Alternative Investments, Review of Futures Markets, Journal of Index Investing και Review of Behavioral Finance.

Google Scholar profile

Πλήρες Βιογραφικό

CV in English