Erasmus+ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών

Lessons offered to Incoming Erasmus+ Students for academic year 2021-2022

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus+

Όλοι οι εγγεγραμμένοι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), μπορούν να γίνουν φοιτητές Erasmus+ και να πραγματοποιήσουν μέρος του Προγράμματος Σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο-Εταίρο βάσει του υφιστάμενου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus+ και της Σύμβασης του Πανεπιστημίου με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.), που διαχειρίζεται την χορήγηση υποτροφιών για  κινητικότητα φοιτητών.

Πιο συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα Erasmus+  μπορεί να συμμετάσχει κάθε φοιτητής/τρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον :

 • Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών σπουδών.
 • Δεν έχει ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου του/ης, δηλαδή υπάρχει περίοδος σπουδών, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, που οι φοιτητές να μπορούν να αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε ένα πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+.
 • Είναι εγγεγραμμένος/η σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου μεταπτυχιακού και διδακτορικού, και είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας.
 • Έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει. Επαρκές θεωρείται το επίπεδο που απαιτείται από το εκάστοτε Ίδρυμα Υποδοχής. Για να εγκριθεί ο/η φοιτητής/-τρια προς μετακίνηση, είναι απαραίτητο να έχει  καταθέσει  στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων μαζί με την αίτησή του/της και το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για υποτροφίες του Προγράμματος Erasmus+

Δίνεται προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά: α) στους υποψήφιους διδάκτορες, β) στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και γ) στους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες (με δυνατότητα μετακίνησης από το 2ο έτος σπουδών και εξής). Οι φοιτητές/τριες μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Προπτυχιακοί Φοιτητές

A. Ακαδημαϊκή ΕπίδοσηΣυνδυαστικός Δείκτης Επίδοσης (κριτήριο A1 και κριτήριο A2)

Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας (με συντελεστή βαρύτητας 50%) (κριτήριο A1).

Επιπλέον, υπολογίζεται  η σχέση εξαμήνου σπουδών με  τον αριθμό ECTS μονάδων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο/η φοιτητής /τρια (κριτήριο A2). Ο συντελεστής αυτός είναι  το πηλίκο του αριθμού μονάδων ECTS που έχει πετύχει δια του εξαμήνου σπουδών στο οποίο φοιτά μείον ένα (αφού στο εξάμηνο που φοιτά δεν έχει περάσει κανένα μάθημα ακόμα), διαιρούμενο δια του μέσου όρου των ECTS που θα έπρεπε να έχει περάσει ανά εξάμηνο (30 ECTS στο προπτυχιακό).  (Μέγιστη μοριοδότηση 1 βαθμός, όταν έχει ολοκληρώσει όλα τα ECTS που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών που προηγείται της αίτησής του/της).

B. Ξένες Γλώσσες (κριτήριο B1 και B2)

Μοριοδοτείται ο φοιτητής/τρια που έχει υψηλότερο επίπεδο γνώσης της γλώσσας εργασίας του Ιδρύματος Υποδοχής ως εξής (κριτήριο B1):

 • Πτυχίο της γλώσσας εργασίας του Ιδρύματος Υποδοχής, επιπέδου ≦ C1 [ 1 μόρια ]
 • Πτυχίο της γλώσσας εργασίας του Ιδρύματος Υποδοχής, επιπέδου C2 [2 μόρια]

Επίσης, η πιστοποιημένη γλωσσική επάρκεια σε περισσότερες από μία γλώσσες μοριοδοτείται με μέγιστη μοριοδότηση 1 βαθμό (κριτήριο B2).  Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας,  ο φοιτητής/τρια που δεν γνωρίζει τη γλώσσα στο επίπεδο που απαιτεί το Ίδρυμα ή ο Φορέας απασχόλησης που έχει επιλέξει αποκλείεται.

Γ. Προηγούμενη Μετακίνηση (κριτήριο Γ)

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν μετακινηθεί ξανά με το πρόγραμμα Erasmus έχουν επιπλέον μοριοδότηση (1 βαθμός). Φοιτητές /τριες  που έχουν ακυρώσει την μετακίνησή τους στο παρελθόν αδικαιολόγητα ή/και χωρίς να το δηλώσουν εγκαίρως έχουν αρνητική μοριοδότηση (-2 βαθμοί).  Σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους ανεξάρτητους των φοιτητών/τριών, δεν θα εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής (πχ. εκ των υστέρων περικοπή κονδυλίων).

Συνολικά η κατάταξη προκύπτει ως άθροισμα των παραπάνω κριτηρίων : 
= [Α1*0,5]+Α2[(=αριθμός Ε
CTS /(εξάμηνο σπουδών -1)/30)]+Γ1[1 ή 2]+Γ2[μηδέν ή 0,5 ή 1]+Δ[1 ή μηδέν ή -2]. Μέγιστος  βαθμός 10.

Σε περίπτωση ισοψηφιών κατά την παραπάνω μοριοδότηση, οι υποψηφιότητες ιεραρχούνται με βάση αρχικά το μεγαλύτερο Μ.Ο. αναλυτικής βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων και στη συνέχεια με βάση τις μονάδες ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής/τρια και τη γλωσσομάθεια.

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Α’ εξάμηνο των σπουδών τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση μετακίνησής τους για σπουδές. 

Κριτήριο κατάταξης για τη σειρά επιλογής των φοιτητών είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του μεταπτυχιακού φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+, με βάση την αναλυτική του βαθμολογία μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου. Αν η ισοβαθμία διατηρείται τότε κριτήριο αποτελούν τα στοιχεία του ακαδημαϊκού βιογραφικού του υποψηφίου (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ).

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής. Στην εισήγηση θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του. Στην επιλογή συνεκτιμώνται ο βαθμός του πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Διαδικασία Αίτησης και Αξιολόγησης

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ για να πραγματοποιήσουν μια περίοδο σπουδών σε κάποιο από τα Πανεπιστήμια – Εταίρους πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

 1. Να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τα Ιδρύματα-Εταίρους και τις Διμερείς Συμφωνίες που έχει υπογράψει το κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα χωριστά.
 2. Να αναζητήσουν στις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων Υποδοχής που τους ενδιαφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες  (π.χ. προσφερόμενα μαθήματα, επίπεδο γλωσσομάθειας συγκεκριμένου επιπέδου, διάρκεια ακαδημ. εξαμήνων, δυνατότητες στέγασης, κ.λπ). Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Ιδρυμάτων – Εταίρων αναγράφονται στην καρτέλα με τα Ιδρύματα-Εταίρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 3. Να υποβάλλουν εμπρόθεσμα (συνήθως Ιανουάριο με Φεβρουάριο κάθε έτους για οποιοδήποτε εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους), στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα:
  1. Το έντυπο της  Αίτησης Συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένο με επικαιροποιημένα τα προσωπικά τους στοιχεία.
  2. Πιστοποιητικό πρόσφατης Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου ανήκουν.
  3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο  σύντομα θα αναφέρονται και οι λόγοι  για τους οποίους  θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ (στα ελληνικά). Το Βιογραφικό Σημείωμα ΔΕΝ μπορεί να είναι χειρόγραφο. Σχετική φόρμα μπορεί να αναζητηθεί:https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
  4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας
  5. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, αφού συγκεντρωθούν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, αποστέλλονται στους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους των Τμημάτων για την τελική επιλογή. Η οποιαδήποτε μετακίνηση του φοιτητή προϋποθέτει έγκριση του προγράμματος σπουδών από το όργανο που έχει ορίσει το Τμήμα (Συνέλευση Τμήματος) ως αρμόδιο για αντιστοίχιση, αναγνώριση ή ισοδυναμία. Τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του  Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Erasmus στη Λάρισα ή μπορούν να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Γαιόπολις), Περιφερειακή Οδός Λαρίσης- Τρικάλων, 41500 Λάρισα, Γραφείο Erasmus (πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410684727 , email: aretibania@uth.gr)


Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών «ERASMUS PLUS» το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει υπογράψει διμερή συμφωνία με τα εξής Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:


ERASMUS+ PLACEMENT

Το πρόγραμμα ERASMUS+ PLACEMENT υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών & υποψηφίων διδακτόρων) με σκοπό να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Οι στόχοι της  κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+ είναι :

 • Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Ευκολότερη και καλύτερη ένταξη των αποφοίτων στην παραγωγική διαδικασία
 • Πρακτική εφαρμογή γνώσεων στον επαγγελματικό χώρο
 • Γνωριμία και κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών
 • Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων για αποτελεσματικότερη σύνδεση θεωρίας και πράξης

Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης

 • Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή στο ΠΘ
 • Η Πρακτική Άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και όχι την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, ο φοιτητής μπορεί να εργαστεί σε Φορέα που ασχολείται με την έρευνα, μόνο με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζεται από τις δεδομένες ανάγκες και δραστηριότητες του Φορέα Υποδοχής και δεν διαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής. Φυσικά, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκομίσει ο φοιτητής, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας τεχνικής, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από τον ασκούμενο στο πλαίσιο των προσωπικών ερευνητικών του δραστηριοτήτων

Ο Ρόλος της Επιχείρησης

 • Εξασφαλίζει στον ασκούμενο τις προϋποθέσεις για την πρακτική άσκησή του στην επιχείρηση
 • Εποπτεύει με ένα στέλεχός της την εργασία που εκτελείται από τον φοιτητή
 • Παρέχει κάθε πληροφόρηση που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων καθώς και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

Ο Ρόλος του Φοιτητή

Ο φοιτητής ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων για τη διαδικασία και τις προθεσμίες καθώς και για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής. Είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση του φορέα υποδοχής και τη συνεννόηση σε ό,τι αφορά την περίοδο της άσκησής του σ΄αυτόν, καθώς και για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού και της διαβίωσής του στη χώρα υποδοχής. Αφού ενημερωθεί για τις απαιτήσεις της επιχείρησης από το υπεύθυνο στέλεχός της, προσπαθεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του αναθέτουν υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ. Με το τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος παραδίδει αναφορά για το αντικείμενο που του έχει ανατεθεί.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για την πρακτική άσκηση ισχύουν τα κριτήρια που έχουν οριστεί για τις Σπουδές.  Επιπρόσθετα συνεκτιμώνται:

 1. Η συνάφεια του υποβάθρου σπουδών του φοιτητή με το αντικείμενο εργασίας στην πρακτική άσκηση.
 2. Ο φορέας υποδοχής του εξωτερικού θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus+ πατήστε εδώ.

Ακαδημαϊκός Συντονιστής Τμήματος: Επίκουρος Καθηγητής Αντώνιος ΠΕΡΣΑΚΗΣ (apersakis@uth.gr)