ΠΡΟΣΟΧΗ !!!ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Παρακαλείται ο κάτοχος-χη  κινητού τηλεφώνου που το έχασε στο Συνεδριακό της Νοσηλευτικής να περάσει να το παραλάβει από το Μητρώο του Τμήματος από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής