Συμμετοχή των Φοιτητών στην αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Παρακαλούμε όλοι οι φοιτητές-τριες του Τμήματος να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησής των μαθημάτων   

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

θα διεξαχθεί στο διάστημα από Δευτέρα 22/5/2023 έως την Δευτέρα 5/6/2023.

Η διαδικασία αξιολόγησης από αυτό το εξάμηνο, για διευκόλυνση των φοιτητών και αύξηση της συμμετοχής τους,

πραγματοποιείται μέσα από τη διαδικτυακή πύλη του φοιτητολογίου  : https://sis-web.uth.gr/,

αλλά διατηρεί την πλήρη ανωνυμία στην συμπλήρωση και στην υποβολή των ερωτηματολογίων. 

                            ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ