Παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 18.00 (Αμφιθέατρο Νοσηλευτικής)

 
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των 4ετών φοιτητών για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Αμφιθέατρο Νοσηλευτικής:

  • ΠΜΣ «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Εταιρική Διακυβέρνηση»
  • ΔΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» (κοινό με Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)