Εκδήλωση με θέμα: «Σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΜΣ Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα:

«Σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη»

με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Πυλαρινό, Σύμβουλο Marketing, Σύμβουλο Marketing, CEO στην Pylarinos Advertising Agency, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 13 Μαϊου και ώρα 09:30 

Για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης, παρακαλούμε ακολουθείστε τον σύνδεσμο εδώ

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 
Λάρισα, 11 Μαϊου 2023

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Κουτούπης Ανδρέας,
Καθηγητής