2η Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Σας προσκαλούμε στην ‘2η Ημερίδα Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής’ την Τρίτη 9 Μαΐου 2023, 10:30-14:00 στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου, στο κτίριο του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση της έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα στους τομείς της Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και των Νέων τεχνολογιών, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υποψηφίων διδακτόρων και των παρευρισκομένων και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και των συνεργασιών του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα παρουσιάσουν την πρόοδο του ερευνητικού τους έργου και θα αλληλεπιδράσουν με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αλλά και μεταξύ τους.

Κατά την έναρξη της Ημερίδας θα υπάρξει εισήγηση της Assoc. Professor in Economics Sabotinova Diana, Burgas Free University, Bulgaria με θέμα “Macroeconomic Consequences of Population Aging”.

Πρόγραμμα 2ης Επιστημονικής Ημερίδας Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος και περιλήψεις Εργασιών