ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ¨ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ¨ ΚΑΙ ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ¨

Το φροντιστηριακό μάθημα ¨Συστήματα Βάσεων Δεδομένων¨ θα πραγματοποιηθεί:

Παρασκευή 26/8/2022 και ώρες 18:30-21:00 στην αίθουσα Γ03

και Δευτέρα 29/8/2022 και ώρες 18:30-21:00 στην αίθουσα Γ04.

Το φροντιστηριακό μάθημα ¨Οικονομικά Μαθηματικά¨ θα πραγματοποιηθεί: Παρασκευή 26/8/2022 και ώρες 15:45-18:15 στην αίθουσα Γ03

Δευτέρα 29/8/2022 και ώρες 15:45-18:15 στην αίθουσα Γ04

Τετάρτη 31/8/2022 και ώρες 18:30-21:00 στην αίθουσα Γ03

Παρασκευή 2/9/2022 και ώρες 18:30-21:00 στην αίθουσα Γ03

Δευτέρα 5/9/2022 και ώρες 15:45-21:00 στην αίθουσα Γ03

Σαμαρά Τάνια