Φροντιστηριακά μαθήματα: “Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοϊκονομικής αναφοράς Ι” και “Χρηματοοϊκονομική Λογιστική ΙΙ”


 
– Το φροντιστηριακό μάθημα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοϊκονομικής Αναφοράς Ι θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  στις 29/08/2022  και ώρες 15:45 – 18:15 και θα γίνει  στην αίθουσα διδασκαλίας Γ04.
– Το φροντιστηριακό μάθημα Χρηματοοϊκονομική Λογιστική ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στις 29/08/2022  και ώρες 18:30 – 21:00 και θα γίνει  στην αίθουσα διδασκαλίας Γ04. 


……………………………………….

Με εκτίμηση,
Δημητρίου Θεοδώρα