Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Ανάλυση Επενδύσεων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Ι

  • Το φροντιστηριακό μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 31/08/2022  και ώρες 17:00 – 20:00 και θα γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας Γ04.
  • Το φροντιστηριακό μάθημα Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Ανάλυση Επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 06/09/2022  και ώρες 17:00 – 20:00 και θα γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας Γ04. 
  • Το φροντιστηριακό μάθημα Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Ι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 09/09/2022  και ώρες 16:00 – 18:00 και θα γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας Γ04. 

Με εκτίμηση,

Απόστολος Πουργιάς