Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ191 και τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023” επισυνάπτουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του ΠΘ.

Για να δείτε την πρόσκληση παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.