Στέγαση Πρωτοετών Φοιτητών/Τριών στις Φοιτητικές Εστίες Λάρισας

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαμονή, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στις Φοιτητικές Εστίες Λάρισας μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας των εγγραφών που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι αιτήσεις των πρωτοετών φοιτητών/τριών θα σταλούν ταχυδρομικώς με πλήρη δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αυτοτελές Τμήμα Σίτισης & Στέγασης, Γαιόπολις Περιφερειακή οδός Λάρισας – Τρικάλων, Τ.Κ. 41500 ΛΑΡΙΣΑ

Απαραίτητα έντυπα εδώ: https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna/stegasi-foititon