Αναβολή των μαθημάτων “Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Τεχνική Ανάλυση ” (7/04/2022) και “Αναλογιστική ” (6/04/2022)

Τα μαθήματα   “Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Τεχνική Ανάλυση ” στις  (7/04/2022) 

και “Αναλογιστική ” στις  (6/04/2022) με τον εκπαιδευτικό κ. Τάντο κατά την τρέχουσα εβδομάδα.

δεν θα πραγματοποιηθούν  λόγω ασθένειας του εκπαιδευτικού.

Σχετική ανακοίνωση έχει ήδη αναρτήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class.

Με μεταγενέστερη ανακοίνωση οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την αναπλήρωση των μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής