Χαιρετισμός

Σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 και οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Ο κύριος σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή γνώσης και έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Oι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα και την λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

Δρ. Φάσσας Αθανάσιος