Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημοσιεύουμε επιστολή του Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που απευθύνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Τμήματος μας

Ηλίας Κοτσιμπογεώργος                                       Λάρισα, 31 Μαρτίου 2022

Πρόεδρος Οικονομικού                                        

Επιμελητηρίου Θεσσαλίας                                    Προς:

(Ο.Ε.Ε. 7ο Π.Τ. )                                                      Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ: «Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.»

Αγαπητοί φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 μεταξύ του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (7ο ΠΤ ΟΕΕ) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί αφορμή ανάδειξης του ρόλου των επιστημονικών φορέων, των επιμελητηριακών οργάνων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και των προκλήσεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, καθώς και της συμβολής τους στην προαγωγή δημόσιων αγαθών της βιώσιμης ανάπτυξης, της παιδείας, της έρευνας, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης, της ευνομίας και της κοινωνικής συνοχής.

Στόχος είναι η πραγματοποίηση ερευνών και μελετών για την αγορά εργασίας, η ανταλλαγή στατιστικών δεδομένων, πορισμάτων επιχειρηματικότητας και τεχνογνωσίας, καθώς και η διεξαγωγή πλήθους κοινών δράσεων.

Ωστόσο ιδιαίτερα σημαντική είναι και η στήριξή σας στον φορέα. Για το λόγο αυτό το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καλεί όλους τους φοιτητές της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εγγραφή τους ως μέλη με το πέρας των σπουδών τους. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας αναγνωρίζεται ο επαγγελματικός σας τίτλος, καθορίζονται οι όροι πρόσβασης – εισόδου στο συγκεκριμένο επάγγελμα ενώ επίσης διασφαλίζεται και η διαφάνεια κατά την άσκησή του.

Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την παραπάνω συνεργασία και ευελπιστούμε στα βέλτιστα αποτελέσματα.

Για το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

ο Πρόεδρος,

Ηλίας Κοτσιμπογεώργος