Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Για να διαβάσετε την απόφαση πιστοποίησης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε την τελική έκθεση πιστοποίησης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.