Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα γίνουν δεκτές από την Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2023.
 
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου 2023. Για τις ακριβείς ημερομηνίες θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με νεότερη ανακοίνωση.
 
Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία τα μαθήματα και την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Επισυνάπτονται και οι σχετικές αιτήσεις.