Ενημέρωση Μαθητών για το Τμήμα

Αν είσαι μαθητής Λυκείου και ψάχνεις σπουδές οι οποίες ανοίγουν τους ορίζοντες σου στην αγορά εργασίας, στο χώρο αυτό θα ενημερωθείς γιατί πρέπει να επιλέξεις να σπουδάσεις εδώ.

Με κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι απόφοιτοι του Τμήματος εξασφαλίζουν τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως μέλη , και λαμβάνουν την άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την εγγραφή τους ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν άδεια λογιστή φοροτεχνικού. Δείτε το Περίγραμμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εδώ.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τομέα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Πέρα από τις γνώσεις που παρέχει το τμήμα σχετικά με τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική, αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία και οργάνωση επιχειρηματικών μονάδων. Επιπλέον, οι φοιτητές του τμήματος έρχονται  σε επαφή με τον κόσμο των κεφαλαιαγορών και των χρηματαγορών, ενώ γνωρίζουν διεξοδικά τον τρόπο δράσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος, αποκτούν ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με το οικονομικό και νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης.

Παρακαλούμε δείτε μια σύντομη παρουσίαση του τμήματος εδώ.

Πρόγραμμα σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών διαρκεί τέσσερα χρόνια. Στη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα τα οποία έχουν σχέση με τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά όπως Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Μηχανογραφημένη Λογιστική και Λογιστική Κόστους.

Το τμήμα όμως πέρα από τις γνώσεις σχετικά με τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, προσεγγίζει και κλάδους όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα που αφορούν την Επιχειρηματικότητα. Επιπρόσθετα, το τμήμα παρέχει στους φοιτητές  βασικές γνώσεις νομικού περιεχομένου, μέσα από μαθήματα όπως Αστικό, Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο.

Εργασία

  • Εταιρεία: Πέρα από το προφανή επάγγελμα του λογιστή μέσα σε μια εταιρία, ένας απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί σε θέσεις που έχουν σχέση με τα Χρηματοοικονομικά και γενικά με τα οικονομικά σε μια επιχείρηση. Πρώτα από όλα, μπορεί να εργαστεί ως οικονομικό στέλεχος. Βοηθά έτσι στην επίτευξη των οικονομικών στόχων μιας εταιρίας καθώς και στη σύνταξη του προϋπολογισμού και του οικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου της εταιρείας.
  • Τράπεζα: Επιπλέον, ένας απόφοιτος μπορεί να αποκτήσει εργασία σε μια τράπεζα. Στη θέση αυτή θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών. Επίσης, δύναται να εργαστεί και στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών, Ακόμα, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε επενδυτικές τράπεζες.
  • Χρηματιστήριο: Παράλληλα, μπορεί να διοριστεί ως υπεύθυνος για την εξεύρεση χρηματοοικονομικών πόρων καθώς και την εισαγωγή επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν σχέση με τη λογιστική την ελεγκτική και τα χρηματοοικονομικά. Ενδεικτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει είναι: “Λογιστική & Ελεγκτική, και “Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής πέρα από μεταπτυχιακά τα οποία έχουν σχέση με τη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα από οποιοδήποτε άλλο χώρο των οικονομικών επιστημών όπως Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τους, καθηγητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν επιπλέον.