Δρ. Περσάκης Αντώνιος

Ο Δρ. Αντώνιος Περσάκης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομική Λογιστική με ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (2005) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA (2010) από το StaffordShire University (UK), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική – Master of Arts in Finance and Investment with Accounting and Financial Management (2016) από το London School of Business and Finance (UK), Διδακτορικού Διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (2016) από τη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μεταδιδακτορικού τίτλου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (2020) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εργάζεται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2021. Επίσης, είναι μέλος ΣΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Το διδακτικό του έργο, καθώς επίσης και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής.

Ακόμη, διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της λογιστικής, και έχει διατελέσει σύμβουλος λογιστικών θεμάτων σε ΟΤΑ Α’ βαθμού  και διευθυντής μεγάλης φαρμακαποθήκης. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει τις εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Επιπρόσθετα, είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά.

Google Scholar Profile

Πλήρες βιογραφικό στα Ελληνικά

CV in Ehglish