Δρ. Δαλαμάγκας Ιωάννης

Ο Ιωάννης Δαλαμάγκας είναι μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Φεβρουάριο 2019.

Διαθέτει διδακτορικό στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Σόφιας (2002) όπως επίσης και τίτλο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Βόλου (2007).

Από το 2003 έως το 2012 υπήρξε επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει διδάξει το αντικείμενο πληροφορικής για 18 έτη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπ/ση, δημόσια ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΙΕΚ Οαεδ, ΤΕΕ Οαεδ, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης εκπαίδευση ενηλίκων).

 Εισηγητής σε προγράμματα επιμόρφωσης από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών και ένταξη από το προσωρινό στο ενιαίο μητρώο Εισηγητών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ύστερα από ανώνυμη/θετική αξιολόγηση/βαθμολόγηση των εκπαιδευομένων το 2014.

Επίσης υπήρξε ελεγκτής χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε ελληνικούς δημόσιους οργανισμούς.  

 Έχει επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη και κατασκευή Πληροφοριακών συστημάτων και στη διαχείριση δικτύων. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά έργα του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Τέλος τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο γνωστικό αντικείμενο της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, στο σύγχρονο πληροφοριακό περιβάλλον, στην ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου και στα ποσοτικά θέματα χρηματοοικονομικής.

Πλήρες Βιογραφικό

CV in English