Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Ακαδημαϊκός/ή Σύμβουλος

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου, για κάθε πρωτοετή φοιτητή/τρια ορίζεται Ακαδημαϊκός/ή Σύμβουλος κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της.

Το ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου αναλαμβάνει κάθε μέλος ΔΕΠ, ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης, καθώς και τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών τους με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

Αντιστοίχιση, Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Τμήματος / πρωτοετείς φοιτητές

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΣΕΠ 2023-24)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ