Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες,

Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/-τριών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ακαδ.έτους 2023-2024. Το Έργο με τίτλο  «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και MIS 6004517, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο EKT+) και από εθνικούς πόρους.
Το χρονικό διάστημα για την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται από Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 9:00 π.μ (Έναρξη) έως Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ (Λήξη). Καμία Αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Μετά το πέρας της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος. Οι φοιτητές/-τριες οφείλουν με δική τους ευθύνη να παρακολουθούν α) τις ανακοινώσεις για το Τμήμα τους στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των διαδικασιών για την Πρακτική Άσκηση, καθώς και β) να ελέγχουν συστηματικά το πανεπιστημιακό email τους, για περαιτέρω οδηγίες.
Το αρχείο pdf που ακολουθεί, είναι χρήσιμο να το συμβουλευτείτε καθώς έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, προϋποθέσεις και οδηγίες, όπως σας παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας.

Για να δείτε την παρουσίαση της Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.