Τα μαθήματα της Πέμπτης 22/2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Ι και Διαχείριση Κινδύνου

δεν θα πραγματοποιηθούν.

Αγαπητοί φοιτητές/ες,

Τα μαθήματα της Πέμπτης 22/2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Ι και Διαχείριση Κινδύνου

δεν θα πραγματοποιηθούν. Για την αναπλήρωση τους, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Με εκτίμηση,

Ο Διδάσκων