Ακύρωση μαθήματος Ειδικά  Θέματα Χρημ/κης, Τρίτης 20/02/2024

Αγαπητοί φοιτητές,

το μάθημα Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής την Τρίτη 20/02/2024, 09:00-12:00
Αίθ: ΤΕ3 δε θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.


Η διδάσκων

Δαλαμάγκας Ιωάννης