Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Για Δωρεάν Σίτιση Ακ. Έτους 2023-2024

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παλαιοτέρων ετών, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες,

ότι  παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν  έως 10 Οκτωβρίου

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας