Για τους πρωτοετείς φοιτητές. Φωτογραφία κτηριακών εγκαταστάσεων Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής