ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2023-24

Παρακαλούνται οι  πρωτοετείς φοιτητές –τριες να κάνουν τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:

Να αποστείλουν ταχυδρομικώς : 1) Την  εκτυπωμένη προεγγραφή  τους από τη φόρμα του  Υπουργείο Παιδείας  2) Απλή Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 3)Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνο για άρρενες ) 4) Βεβαίωση του ΑΜΚΑ 5)Εκτυπωμένο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 6) Βεβαίωση διαγραφής (εάν ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα) 7) Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Για όσους είναι Αλλοδαποί : Μεταφρασμένο και επικυρωμένο φωτοτυπία Διαβατηρίου ή Πιστοποιητικού Γέννησης

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα  μπορεί να γίνει με απλό ταχυδρομείο 2023 (με σφραγίδα ταχυδρομείου)  ή με courier  μέχρι και την Δευτέρα  9/10/2023

στη παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Γαιόπολις- Λάρισα –  ΤΚ 41500

Όσοι-όσες  επιθυμούν να κάνουν εγγραφή δια ζώσης,

 θα πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά

 στο Μητρώο της Γραμματείας του Τμήματος  από τη Δευτέρα 25/9/2023 έως και την Παρασκευή 6/10/2023  ώρες 11-1 μ.μ. 

Οι πρωτοετείς θα πρέπει  να μπαίνουν και να ενημερώνονται στη  Σελίδα του Τμήματος και στο  παρακάτω link : https://accfin.uth.gr/wp-content/uploads/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-00004-2.pdf

Οι πρωτοετείς θα πρέπει παράλληλα να μπαίνουν και να ενημερώνονται στη Κεντρική Σελίδα του Πανεπιστημίου και στο παρακάτω link :

https://www.uth.gr/news/eggrafes-protoeton-2023