ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στην πόλη της Λάρισας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριών (3) Εντεταλμένων Διδασκόντων με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και για την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  • Αστικό Δίκαιο – Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος 3 ώρες εβδομαδιαίως και τρεις (3) ώρες παρουσίας στο Τμήμα για μία (1) ημέρα την εβδομάδα
  • Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική – Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος 3 ώρες εβδομαδιαίως και τρεις (3) ώρες παρουσίας στο Τμήμα για μία (1) ημέρα την εβδομάδα
  • Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας – Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος 3 ώρες εβδομαδιαίως και τρεις (3) ώρες παρουσίας στο Τμήμα για μία (1) ημέρα την εβδομάδα

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (συγκεντρωτικά σε ένα αρχείο) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 15-09-2023 έως και 24-09-2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της γραμματείας του Τμήματος:
g-accfin@uth.gr
Αρμόδιος κ. Κανιούρας Πάρης (τηλ. 2410-684233)
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το έντυπο της αίτησης και τα δικαιολογητικά όλα μαζί συγκεντρωτικά σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο (μορφής zip, rar ή pdf).
 
Για να δείτε την προκήρυξη παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε την αίτηση παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.