ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

 Παρακαλούνται όλοι και όλες οι υποψήφιοι -ες πτυχιούχοι του Τμήματος να μπουν στο παρακάτω link το οποίο είναι η  ηλεκτρονική  φόρμα εγγραφής αποφοίτων στη βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης και να το συμπληρώσουν.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlf3T5WxMD7JHj-5rmsdM5EZUNjcySVVNWFlaNFBSUVNWS0NIRjM5WkkxQS4u

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής