Παρουσίαση της Φορολογίας του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Διαλέξεις Στελεχών της Αγοράς

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παρουσίαση της Φορολογίας του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Ομιλητής: Παύλου Χρήστος | Υποδιευθυντής της Δ.Ο.Υ. Λάρισας και υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επίκουρος Καθηγητής | Περσάκης Αντώνιος

Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 στις 09:00-12:00

Aίθουσα ΓΕ02 Τουριστικών ΤΕ2 (αίθουσα απέναντι από την Γραμματεία του Τμήματος)

Στα πλαίσια του μαθήματος Φορολογική Λογιστική ΙΙ θα διεξαχθεί διάλεξη από στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υποδιευθυντή της Δ.Ο.Υ Λάρισας)  και υποψήφιο διδάκτωρα κ. Παύλου Χρήστο στην οποία θα παρουσιασθούν και αναλυθούν τα βασικότερα σημεία της φορολογίας του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) αποτελεί έμμεσο φόρο που συναντάται σε όλα το Κράτη Μέλη (κοινή φορολογία), ο οποίος επιβαρύνει την εγχώρια κατανάλωση.

Στη διάλεξη θα αναλυθούν τα βασικά σημεία της φορολογίας: