Παρουσίαση από τον καθηγητή António Trigo, με θέμα «Accounting Information Systems:Tradition and Future Directions»