Αποτελέσματα ωφελούμενων Πρακτικής Άσκησης

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)_ ΕΣΠΑ 2014-2020 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr, η αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.accfin@uth.gr και η υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ) στο pa.uth.gr, θα οριστούν με την Ανακοίνωση των Οριστικών Αποτελεσμάτων, μετά το πέρας της περιόδου των ενστάσεων (Τετάρτη 5.4.2023, ώρα 14.00).

Τέλος, οι φοιτητές/-τριες μπορούν να ανατρέξουν στις οδηγίες για την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος όπως αυτές έχουν δοθεί στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης/παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15/3/2023 και υπάρχουν στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Για να δείτε το αρχείο με τη λίστα των ωφελούμενων παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.