ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1644/17-3-2023  η δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο   ορίζεται και αφορά σε έξι (6) μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου  +     τέσσερα  μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων. Μαθήματα από επόμενα εξάμηνα δεν μπορούν να  δηλωθούν. Οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται μέχρι και τις 28/4/2023.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής