ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23

Σας  ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο

αναστέλλονται προσωρινά λόγω διευκρινιστικών οδηγιών που  αναμένονται

σχετικά με το ΦΕΚ 1644/17-3-2023

και την Απόφαση 4665/23/ΓΠ: Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριων

Θα ενημερωθείτε προσεχώς με καινούργια ανακοίνωση

για την άνοιγμα εκ νέου των δηλώσεων   

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής