ΠΡΟΣΟΧΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2022-23

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

ότι η περίοδος για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο  του ακ. έτους 2022-2023  

αρχίζουν  από σήμερα 20 Μάρτιου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 20 Απρίλιου 2023.

Η δήλωση μαθημάτων, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας:  https://sis-web.uth.gr/

και είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την προμήθεια των αντίστοιχων συγγραμμάτων, όσο και για τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις

με την καταγραφή του ονόματός σας στους καταλόγους εξέτασης του εκάστοτε μαθήματος του κάθε εξαμήνου σπουδών.

  Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης, είναι αυστηρή και δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Περισσοτερες πληροφορίες για τις δηλώσεις παρατίθενται παρακάτω.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

——————————————————————————————————————————————

Ενημέρωση για τη Δήλωση Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ότι η περίοδος για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό  εξάμηνο του ακ. έτους 2022-2023 είναι από τις  20 Μαρτίου 2023 έως και τις 20 Απριλίου 2023.

Η δήλωση μαθημάτων, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας:  https://sis-web.uth.gr/ και είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την προμήθεια των αντίστοιχων συγγραμμάτων, όσο και για τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις με την καταγραφή του ονόματός σας στους καταλόγους εξέτασης του εκάστοτε μαθήματος του κάθε εξαμήνου σπουδών. Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα που δήλωσαν και δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στα δύο εξάμηνα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης, είναι αυστηρή και δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Το μέγιστο πλήθος μαθημάτων (είτε αυτά είναι υποχρεωτικά, είτε επιλογής) στην εξαμηνιαία δήλωση εξαρτάται από το εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους το οποίο διανύει η φοιτήτρια ή ο  φοιτητής  και ορίζεται να είναι ίσος με:

  • 6 μαθήματα για το 1ο και 2ο εξάμηνο,
  • 10 μαθήματα για το 3ο, 4ο, 5ο και 6ο εξάμηνο,
  • ενώ δεν υπάρχει περιορισμός για το 7ο και 8ο εξάμηνο.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι για την εγγραφή των φοιτητών/-τριών στο 3ο έτος, είναι προαπαιτούμενη η απόκτηση ποσοστού 40% των ECTS των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους.

Με την έναρξη κάθε νέας ακαδημαϊκής περιόδου, όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μαθήματα που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, θα πρέπει να τα δηλώσουν εκ νέου στις αντίστοιχες περιόδους (χειμερινό/εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα). Ο πλήρης κατάλογος των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογής μαθημάτων περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Eπισημαίνεται ότι η δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία δεν έχει σχέση με τη δήλωση-εγγραφή μαθημάτων στο eclass.