Πληροφορίες για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη_στις 16/3/2023 και ώρα 08:00_του διαστήματος υποβολής «αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η λήξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 23/3/2023 και ώρα 14:00

Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάταξή σας.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το ακόλουθο pdf αρχείο, με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως αυτό σας παρουσιάστηκε στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας στις 15/3/2023.

Για να δείτε το αρχείο παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.