ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 
Για να δείτε την προκήρυξη παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων απασχόλησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε 4 μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23:
 
1. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου (μια θέση)
2. Λογιστική Εταιρειών (μια θέση)
3. Αναλογιστική (μια θέση)
4. Εναλλακτικές Επενδύσεις (μια θέση)
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 16-03-2023 έως και 23-03-2023 στην ηλεκτρονική διευθύνση (e-mail) της Γραμματείας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Λάρισα, τηλ.2410-684233, Αρμόδιος Πάρης Κανιούρας
e-mail: g-accfin@uth.gr