Εκδήλωση ενημέρωσης στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00 

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα IΓ01 (Συνεδριακό κέντρο-κτίριο που στεγάζεται το εστιατόριο), ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)_ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ενημέρωση αφορά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.