“Ανοιχτές Θύρες 2023” Για Μαθητές Λυκείων – Γυμνασίων, 6-10/3/2023

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής συμμετέχει στις  «Ανοιχτές Θύρες» (Open Days) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.