ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Για να δείτε την προκήρυξη παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στην πόλη Λάρισα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και για την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  • Διαχείριση Κινδύνου – Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος, 3 ώρες εβδομαδιαίως
  • Εισαγωγή στο Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο – Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος, 3 ώρες εβδομαδιαίως

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (συγκεντρωτικά σε ένα αρχείο) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 06-02-2023 έως και 15-02-2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της γραμματείας του Τμήματος:
g-accfin@uth.gr
Αρμόδιος κ. Κανιούρας Πάρης (τηλ. 2410-684233)
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το έντυπο της αίτησης και τα δικαιολογητικά όλα μαζί συγκεντρωτικά σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο (μορφής zip, rar ή pdf)